Kuluttajatutkimus vs. Dermatologinen tutkimus tai kliininen tutkimus

Kuluttajatutkimus on suosittu monien yritysten keskuudessa ja usein käytetty markkinointiväittämien tukena. Tässä tutkimusmenetelmässä koehenkilöt voidaan valita niin, että tulokset ovat mahdollisimman myönteisiä, ja raportoinnissa korostetaan positiivisia palautteita, sivuuttaen negatiiviset tulokset. Dermatologiset ja kliiniset tutkimukset taas toteutetaan tiukasti valvotuissa oloissa ja ne vaativat itsenäisten tutkimuslaitosten suorittamaa testausta. Näissä tutkimuksissa ihotautilääkärit valvovat prosessia ja tuote voi saada väitteen "dermatologisesti testattu" kliinisten testien jälkeen, mikä vahvistaa tuotteen turvallisuuden ja soveltuvuuden iholle. Kliinisissä tutkimuksissa käytetään tarkkoja tieteellisiä protokollia ja objektiivisia mittausmenetelmiä. Koehenkilöt valitaan satunnaisotannalla, ja heidän taustatietonsa dokumentoidaan huolellisesti, mikä mahdollistaa tuotteen vaikutusten monipuolisen arvioinnin. Tulokset raportoidaan kattavasti, sisältäen sekä positiiviset että negatiiviset vaikutukset.

Tuotteen tutkittu teho ja vaikutus

Kuluttajat eivät usein tiedä, onko tuotteelle tehty tutkimus yrityksen itsensä toimesta vai puolueettoman kolmannen osapuolen tekemänä.

Markkinointiviestinnässä johdetaan usein kuluttajaa harhaan korostamalla tutkimustuloksia, joiden todellinen luotettavuus ja puolueettomuus voivat olla kyseenalaisia.

Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten kuluttajatutkimukset eroavat dermatologisista- ja kliinisistä tutkimuksista, ja mitä merkitystä näillä eroilla on kuluttajan kannalta.

Kuluttajatutkimus on monien yritysten suosiossa ja näkyy usein tutkimusväittäminä markkinoinnissa

Kuluttajatutkimuksissa yritykset testaavat tuotteitaan itse valitsemiensa vapaaehtoisten kuluttajaryhmien avulla, jotka käyttävät tuotteita ja antavat niistä palautetta.

Tällaisen tutkimuksen tavoitteena on yleensä tuoda esiin tuotteen positiivisia puolia, kuten tuotteen miellyttävyyttä, käyttökokemusta ja välittömiä vaikutuksia.

Kuluttajatutkimuksessa voidaan valikoida koehenkilöitä siten, että tulokset näyttävät mahdollisimman suotuisilta.

Kuluttajatutkimus

Tulosten raportoinnissa voidaan keskittyä vain myönteisiin palautteisiin, jättäen vähemmän suotuisat tulokset esittämättä.

Tämä voi antaa kuluttajille vääristyneen kuvan tuotteen tehokkuudesta, sillä kaikki negatiiviset tai neutraalit kokemukset eivät välttämättä tule julki.

Dermatologinen ja kliininen tutkimus

Toisin kuin kuluttajatutkimukset, dermatologiset ja kliiniset tutkimukset suoritetaan tiukasti valvotuissa olosuhteissa ja ne vaativat kolmannen osapuolen, kuten itsenäisten tutkimuslaitosten, suorittamaa testausta. 

Dermatologisissa testeissä ihotautilääkäri on mukana valvomassa prosessia, ja testin päätyttyä tuote voi käyttää väitettä ”dermatologisesti testattu”. Tämä tarkoittaa, että tuotteen turvallisuus ja soveltuvuus iholle on arvioitu asiantuntevasti.

Nämä tutkimukset noudattavat tarkkoja tieteellisiä protokollia ja niissä käytetään objektiivisia mittausmenetelmiä tuotteiden tehojen ja sivuvaikutusten arvioimiseksi.

Kliinisissä tutkimuksissa koehenkilöt valitaan satunnaisotannalla ja heidän taustatietonsa, kuten ikä, sukupuoli ja ihon kunto, dokumentoidaan huolellisesti.

Tämä mahdollistaa tuotteen vaikutusten tarkastelun laajemmassa ja monipuolisemmassa käyttäjäkunnassa. Tulokset raportoidaan rehellisesti, kattaen sekä positiiviset että negatiiviset vaikutukset.

Mistä tunnistaa luotettavan tutkimuksen?

Kuluttajat kohtaavat jatkuvasti tuoteväitteitä, joiden taustalla on erilaisia tutkimuksia. Kuitenkaan kaikki tutkimukset eivät ole yhtä luotettavia, ja on tärkeää osata erottaa, mikä tutkimus on uskottava ja mikä ei.

Luotettavan tutkimuksen tunnistamisessa on muutamia keskeisiä seikkoja, joita kuluttajan kannattaa pitää mielessä.

1. Läpinäkyvyys ja saatavuus
Luotettava tutkimus on avoimesti saatavilla ja sen menetelmät, tulokset ovat julkisesti tarkasteltavissa. Jos tutkimuksen tuloksia ei ole avoimesti esitetty tai ne ovat saatavilla, se voi herättää kysymyksiä tutkimuksen objektiivisuudesta.

2. Kolmannen osapuolen suorittama
Luotettavuutta lisää merkittävästi, jos tutkimuksen on suorittanut itsenäinen taho ilman suoria taloudellisia sidoksia tuotteen valmistajaan. Kolmannen osapuolen suorittamat tutkimukset vähentävät eturistiriitoja ja lisäävät tutkimuksen puolueettomuutta.

3. Menetelmien tieteellinen pätevyys
Tutkimuksen luotettavuus riippuu suuresti käytetyistä menetelmistä. Hyvässä tutkimuksessa menetelmien tulee olla tieteellisesti validoitavissa ja ne tulisi suorittaa standardien mukaisesti.

Kuluttajatutkimusten ongelmat

Erityisesti kuluttajatutkimusten kohdalla tulokset eivät usein ole julkisesti näkyvissä kuluttajille, mikä tekee niiden arvioimisesta haastavaa.

Kuluttajatutkimuksissa voi myös olla valintavääristymä, jossa osallistujat tai tulokset valitaan siten, että ne suosivat myönteisiä lopputulemia.

Siksi on tärkeää suhtautua kriittisesti väitteisiin, jotka perustuvat pelkästään kuluttajatutkimuksiin, ellei niiden metodologiaa ja tuloksia ole avoimesti dokumentoitu ja arvioitu.

Saaren Taika: Vain luotettavaa tutkimusta

Saaren Taika on ottanut merkittäviä askeleita ihonhoitotuotteidensa kehittämisessä, keskittyen erityisesti herkän ja ongelmaihon tarpeisiin.

Olemme suorittaneet kolmelle tuotteellemme – Vihreä Tee & Kamomilla palashampoo, Tyrni Luksus Spa saippua ja Teepuusaippua – kliiniset tutkimukset ihotautilääkäreiden valvonnassa.

Nämä dermatologiset testit ovat kliinisesti osoittaneet tuotteidemme tehokkuuden erilaisten ihosairauksien hoidossa:

Yrityksenä, joka arvostaa läpinäkyvyyttä ja rehellisyyttä, Saaren Taika varmistaa, että kaikki tuotteet ovat turvallisia ja tehokkaita tieteellisesti validoiduissa tutkimuksissa. Tämä sitoutuminen ei ainoastaan vahvista tuotteiden toimivuutta, vaan myös lujittaa kuluttajien luottamusta brändiin.

Saaren Taika Teepuusaippua on ihotautilääkärin valvonnassa testattu

Saaren Taika teepuusaippua

Ihotautilääkärin valvonnassa suoritettu kliininen testi osoitti, että kahdesti päivässä Saaren Taika Teepuusaippualla pestessä kasvojen akneiholla voitiin havaita:

 • mustapäide
 • mikrokystien
 • märkärakkuloden (globaalit retentiovauriot)

merkittävää vähenemistä, sekä

 • näppylöiden
 • märkärakkuloiden (globaalit tulehduselementit)

määrän merkittävää vähenemistä.

Ihovaurioiden lukumäärissä havaittiin myös merkittävä väheneminen.

Saaren Taika Teepuusaippualla voidaan siis todeta olevan aknea estävä vaikutus.

Saaren Taika Vihreä Tee & Kamomilla shampoo on ihotautilääkärin valvonnassa testattu

Vihreä tee palashampoo syksyisessä luonnossa kannon juurella

Ihotautilääkärin arvion mukaan testihenkilöistä:

 • 5%:lla psoriasiksen merkit olivat täysin poistuneet
 • 20%:lla lähes kokonaan poistuneet
 • 55%:lla selvää parannusta havaittavissa
 • 15%:lla kohtalaista parannusta havaittavissa
 • 5%:lla ei havaittu muutosta

Ihotautilääkärin kliinisen arvion mukaan Vihreä Tee & Kamomilla shampoo:

 • Paransi päänahan ihottumaa psoraasialueelta 52%:lla testihenkilöistä
 • Vähensi merkittävästi psoriaasialueen kutinaa 65%:lla testihenkilöistä
 • Vähensi merkittävästi psoriaasialueiden hilseilyä 58%:lla testihenkilöistä.

Saaren Taika Tyrni Luksus Spa saippua on ihotautilääkärin valvonnassa testattu

Saaren Taika Tyrni Luksus Spa saippuan ruusufinnin kutinaa hillitsevä ja punoitusta helpottava vaikutus:

28 päivän ajan kerran tai kahdesti päivässä ”Tyrni Luksus Spa saippuan” käytön jälkeen ihotautilääkärin kliinisen tutkimuksen mukaan:

 • 80%:lla testihenkilöistä kutina iholla väheni merkittävästi
 • 52%:lla testihenkilöistä ihon punoitus väheni merkittävästi

Eri tutkimusten erot kiteytettynä

Kuluttajatutkimus on suosittu monien yritysten keskuudessa ja usein käytetty markkinointiväittämien tukena. Tässä tutkimusmenetelmässä koehenkilöt voidaan valita niin, että tulokset ovat mahdollisimman myönteisiä, ja raportoinnissa korostetaan positiivisia palautteita, sivuuttaen negatiiviset tulokset.

Dermatologiset ja kliiniset tutkimukset taas toteutetaan tiukasti valvotuissa oloissa ja ne vaativat itsenäisten tutkimuslaitosten suorittamaa testausta. Näissä tutkimuksissa ihotautilääkärit valvovat prosessia ja tuote voi saada väitteen ”dermatologisesti testattu” kliinisten testien jälkeen, mikä vahvistaa tuotteen turvallisuuden ja soveltuvuuden iholle.

Kliinisissä tutkimuksissa käytetään tarkkoja tieteellisiä protokollia ja objektiivisia mittausmenetelmiä. Koehenkilöt valitaan satunnaisotannalla, ja heidän taustatietonsa dokumentoidaan huolellisesti, mikä mahdollistaa tuotteen vaikutusten monipuolisen arvioinnin. Tulokset raportoidaan kattavasti, sisältäen sekä positiiviset että negatiiviset vaikutukset.

On tärkeää, että kuluttajat ymmärtävät eri tutkimusmenetelmien eroja ja niiden merkitystä tuoteväittämien arvioinnissa.

Kun kyseessä on ihonhoito ja terveys, on ensiarvoisen tärkeää suhtautua kriittisesti ja tarkastella huolellisesti, millaisiin tutkimuksiin tuoteväittämät perustuvat. Näin voimme varmistaa, että valitsemamme tuotteet eivät ainoastaan täytä lupauksiaan, vaan ovat myös turvallisia ja tehokkaita käytössä.

Lue alkuperäinen postaus tässä blogissa: this site

Share:

Follow